Tænk stort!

TÆNK STORT fortæller om store tanker og om store tænkere. Den inspirerer sin læser til selv at tænke og måske endda tænke stort. Det er en rigtig fin introduktion til filosofi til børn og unge.

Bogen fortæller engagerende og inspirerende om selve det at filosofere, om at undre sig. Vi kommer selvfølgelig forbi meningen med livet, om dødens betydning for livet, hvad der er vigtigt i livet, om fri vilje og betydningen af valg.

Emnerne præsenteres i korte afsnit, der er nemme at gå til og forstå. Bogen er spækket med spørgsmål, der vil have læseren til selv at tænke videre på det emne, som behandles. Bogen sætter spot på ting, som vi glemmer at tænke over i dagligdagen og sætter masser af tanker i gang.

Bogen kommer forbi store filosoffer som Heraklit, Heidegger, Schopenhauer, Satre, de Beauvoir, Rawls og mange flere. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hvad angår køn og etnicitet er der ikke meget diversitet at spore i valget af filosoffer. Det er ærgerligt!

Bogen kommer derved til at virke lidt gammeldags, et indtryk, der forstærkes i valget af illustrationer, der lige så godt kunne være fra 1970’erne. Den slags illustrationer kan også sagtens fungere i nutidens bøger, men ja, her trækker det altså i den gale retning.

Ikke desto mindre fik min søn og jeg mange gode samtaler ud af bogen. Den gav en god grundlæggende introduktion til filosofi, og satte også hos os masser af tanker i gang.

Tænk stort af Peter Ekberg og Jens Ahlbom
Faktabog (8-14 år), 270 kr.
September 2019, ABC Forlag.

Skriv et svar