Grundlov, oliekriser og vindmøller

Forlaget Straarup & Co udgiver nogle letlæste fagbøger til børn i 4. til 6. klasse, der er begyndt at interessere sig for samfundsforhold, for historie og for klimaløsninger. Bøgerne leverer vigtig viden formidlet på rigtig fin vis til målgruppen.

GRUNDLOVEN formidler fx både lettilgængeligt og overskueligt grundlovens historie. Hvorfor vi fik en grundlov, hvordan og hvorfor grundloven har udviklet sig gennem tiden og selvfølgelig en beskrivelse af de rettigheder vi har som følge af grundloven.

Det lettilgængelige og overskuelige går også igen i OLIEKRISEN og VINDMØLLER.

OLIEKRISEN fortæller historien om, hvorfor krisen ramte i 1973. Hvad skete der op til krisen, hvorfor opstod der er en krise, hvad var konsekvenserne af krisen både i tiden og fremadrettet. Samtidig forklarer den også noget om forskellige energikilder, og hvorfor at det også er vigtigt, at vi i dag er opmærksomme på den energi vi bruger, og hvordan produceres.

VINDMØLLER er en del af forlagets serie “Klimaløsninger”, der sætter fokus på, hvordan vi ved hjælp af teknologi kan være med til at stoppe klimaforandringer. Her kan man læse om forskellige former for energi. Man kan også få en forståelse af, hvad CO2 er og hvilken betydning, det har for klimaforandringer.

Og så handler bogen selvfølgelig om vindmøller og de problematikker, der opstår i forbindelse med og som følge af, at vi producerer og bruger denne form for energi. Denne bog er lidt mere kompliceret end de to øvrige bøger, og henvender sig nok hovedsageligt til den lidt ældre del af målgruppen.

Herhjemme har særligt bøgerne om grundloven og oliekrisen været en succes.

Grundloven – demokrati, folk og magt af Per Straarup Søndergaard
Oliekrisen af Frida Bejder Klausen
Fagbog (10-12 år), 200 kr.
Februar 2021, Straarup & Co

Vindmøller af Michael Dalsgaard Alstrup
Fagbog (12-14 år), 200 kr.
Februar 2021, Straarup & Co

Skriv et svar